Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

REZUMAT

Pentru modernizarea patrimoniului pomicol este necesar material săditor, şi totodată este necesară reabilitarea sectorului de cercetare care să ofere atât competenţa ştiinţifică cât şi tehnici şi tehnologii moderne sectorului de producere de material săditor pomicol în conformitate cu noile standarde. Investiţia pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare în pomicultură în vederea obţinerii şi menţinerii categoriilor biologice superioare de material săditor este necesară pentru recuperarea decalajelor existente faţă de nivelul ţărilor europene. Eforturile depuse de noi până în prezent nu au reuşit încă să se racordeze la tendinţele europene din acest domeniul de cercetare, datorită subfinanţării  şi restructurării întârziate.
Cu noile capacităţi de cercetare achiziţionate prin prezentul proiect, laboratorul va deveni un sector de cercetare modern şi performant care va sprijini producţia de material săditor pomicol de calitate şi care asigură că plantele obţinute prin culturi de ţesuturi sunt sănătoase. Calitatea implică nu numai componentele esenţiale dar şi statutul sanitar (viral) al materialului săditor.
Rezultatele acestui proiect s-au concretizat în realizarea unei infrastructuri şi a unei echipări necesară aplicării celor mai moderne tehnici de diagnosticare virală la speciile pomicole în concordanţă cu programele de certificare (Ordinul 1295/2005), conservarea in vitro a germoplasmelor şi de asemenea şi  dezvoltarea a noi biotehnologii de propagare a plantelor pomicole.
Au fost îmbunătăţite condiţiile în laboratorul de culturi de ţesuturi atât în zona sterila cât şi în cea nesterilă prin facilităţi noi de spălare, stocare  a sticlăriei, echipament specific camerelor de inoculare şi repicare in vitro, facilităţi adecvate menţineri stricte în camera de creştere a condiţiilor de temperatură şi fotoperiodism.
Obiectivele care au vizat laboratorul de diagnosticare virală ating în plus de completarea dotării corespunzătoare dezvoltării activităţii de diagnosticare serologică şi moleculară, aspecte de organizare a laboratorului în vederea controlului contaminării în laboratorul de PCR. Realizările obţinute cu acest proiect fac posibilă tocmai aplicarea tehnicii ELISA combinată cu tehnici avansate ca PCR, RT-PCR, şi RFLP în fitopatologie, ceea ce îmbunătăţeşte mult capacitatea de detectare a patogenilor şi creşte capacitatea de înţelegere a ecologiei şi epidemiologiei acestora.
Retehnologizarea camerei de termoterapie are un impact deosebit asupra cercetărilor privind eliberarea de virusuri, studiile putând fi continuate în condiţii optime. Automatizările vor permite evaluarea corectă a parametrilor de temperatură, umiditate, perioada de expunere.
Reabilitarea serelor, instalaţiilor de alimentare apă,  umbrire, irigare, ceaţă artificială s-a realizat prin aprovizionarea cu materiale pentru următoarele lucrări: refacere staţiei de pompe, refacere instalaţii electrice, refacere reţea conducte de alimentare cu apă, refacere instalaţie de udare cu automatizare, instalaţie de umbrire, recondiţionări paturi de vegetaţie sere, refacere pereţi laterali şi structură de rezistenţă sere, acoperire sere.
Modernizarea laboratorului se regăseşte în posibilitatea de a susţine atât cercetări fundamentale cât şi aplicative pentru o serie de proiecte de actualitate în domeniul virologiei şi culturilor de ţesuturi cum ar fi: identificarea virusurilor, identificarea prezenţei tulpinilor diferite ale aceluiaşi virus, dezvoltarea de noi biotehnologii de înmulţire prin culturi in vitro a unor specii horticole cu deficienţe de înmulţire standard, aplicarea culturii de meristeme la cât mai multe specii pomicole şi a termoterapiei pentru eliberarea de boli virale. Vor fi aduse contribuţii la refacerea patrimoniului pomicol, la rentabilizarea şi extinderea pepinierelor private, certificarea unui nucleu pentru obţinerea plantelor mamă în vederea multiplicării rapide.

Urmărim dezvoltarea cercetărilor care vor sprijini dezvoltarea industriei pepinieristice în România şi corelarea acţiunii de refacere a pomiculturii româneşti cu activitatea de producere a materialului săditor pomicol.
 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20