Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

CALITATEA SERVICIILOR ŞTIINŢIFICO-TEHNICE:

A. Continuarea şi extinderea activităţii de cercetare în domeniul păstrării fructelor şi a materialului săditor pomicol;
B. Îmbunătăţirea calităţii cercetărilor laboratorului de determinare a calităţii fructelor prin completarea dotării cu noi echipamente performante

Noile dotări în cadrul laboratorului vor fi orientate spre creşterea competivităţii în cele două direcţii de cercetare păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol şi abordarea de noi tematici de cercetare.

Indicatorii de performanţă rezultă din investiţiile făcute în infrastructura laboratorului:

A. Continuarea şi extinderea activităţii de cercetare în domeniul păstrării fructelor şi a materialului săditor pomicol, prin:

- Amenajarea laboratorului pentru determinarea proprietăţilor fructelor şi materialului săditor în vederea păstrării, a laboratorului de recepţie, sortare - ambalare – livrare, a laboratorului de urmărire a parametrilor tehnologici şi comandă automatizări, a magaziei, biroului administrativ, camerei centralei termice, a atelierului de întreţinere, a grupului sanitar, holului şi scărilor de acces. Acestea au constat în lucrări de zugrăveli şi glet, izolaţii termice la tavane, refacere pardosele cu gresie pe şapă sau cu turnare a şapei, nişe exhaustor, schimbat uşi, ferestre termopan, refacere instalaţie electrică şi de încălzire

Incinta Laboratorului de Chimie şi Biochimie Hala de calibrare - sortare

Performanţele laboratorului se realizează cu ajutorul echipamentelor moderne, fiabile şi mai puţin consumatoare de energie electrică:

- Linie mecanică de selectare a fructelor (AGRlLAV 2000 + Agrical 4000 Universal), care are o capacitate  de prelucrare mică, adecvată volumului redus de fructe pentru experimentare şi o capacitate ridicată de adaptare la diferite sortimente. Toate echipamentele din cadrul liniei sunt în conformitate cu Directiva 98/37/CCE cu modificările ulterioare şi sunt realizate din oţel inoxidabil AISI 304, având, în funcţionare un consum foarte redus de energie. Are în compunere o banda transportoare, o instalaţie de spălare, periere şi uscare model AGRILAV 2000, un calibrator pe doua rânduri model Agrical 4000 Universal (cu reglarea milimetrică a şnecului de calibrare), masă specială de preluare, cu port lădiţe reglabile, portiţe de evacuare cu rostogolire directă în lădiţă şi panou electric de comandă şi control.

Buncăr vibrant şi elevator (AGRILAV 2000)  Spălător, periator, uscător
Calibrator pe două rânduri universal (AGRICAL 4000)

Mese de primire pe două rânduri

- 4 celule prevăzute cu refrigerare şi atmosferă controlată, care cuprind: panouri frigorifice, uşi frigorifice, instalaţie frigorifică pentru camerele de atmosferă controlată şi spaţiu frig, tablouri comandă şi control instalaţie frigorifică, instalaţie de atmosferă controlată (Combi-System, all in one, Ultra Low Oxygen-Controlled Atmosphere produs de Van Amerongen CA Technology, Nederland) pentru 4 celule de 150 t fiecare cu posibilitatea reglării parametrilor de păstrare pentru fiecare celulă, prin intermediul software-ului

Celulă frigorifică amenajată cu atmosferă controlată (ULO-CA)

 

B.Îmbunătăţirea performanţelor laboratorului de determinare a calităţii fructelor prin completarea dotării cu noi echipamente performante

-     tester digital pentru determinarea fermităţii fructelor în structură nederanjată (HPE II Fff), prevăzut cu capete de determinare interschimbabile pentru majoritatea speciilor pomicole şi de arbuşti fructiferi. La acesta se adaugă echipamentele şi a aparatura de laborator existentă la ICDP Piteşti şi care cuprinde echipamente uzuale de laborator şi echipamente de măsură şi control (balanţe, pH-metre, penetrometre digitale şi mecanice, titratoare, refractrometre optice)

Sistemul Combi: totul inclus, pentru depozitare în atmosferă controlată (ULO-CA)

Tester digital pentru determinarea fermităţii fructelor în structură nederanjată (HPE II Fff)

 

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20