Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PLAN SECTORIAL 2015-2018
PROIECT ADER 322

Obiective:
Obiectiv general:
Creşterea performanţelor agroproductive ale soiurilor şi sporirea calităţii recoltei, ca şi reducerea resurselor alocate protecţiei fitosanitare şi diminuarea poluării fructelor de compuşi chimici de sinteză şi, în final, protecţia mediului şi a consumatorilor, toate acestea având ca efect creşterea siguranţei şi securităţii alimentare.
Obiective specifice:
1. Introducerea în procesele de pre-ameliorare şi ameliorare a unor caracteristici clar definite, specifice speciilor de pomi şi arbuşti fructiferi, care sunt superioare şi/sau noi pentru amelioratori, cultivatori, comercianţi şi cultivatori;
2. Alegerea genitorilor pe baza acestor caracteristici importante (ex.: rezistenţa la boli şi dăunători, calitatea fructelor, adaptabilitate climatică, etc.);
3. Crearea de populaţii hibride, de mare diversitate genetică, în vederea prevenirii eroziunii genetice şi în beneficiul viitoarelor programe de ameliorare pentru sisteme de producţie durabile şi pentru utilizatorii finali;
4. Selecţia unor forme pomicole noi cu rezistenţă la boli şi dăunători şi fructe de calitate conform standardelor pieţei europene, adaptate la o agricultură cu input redus;
5. Testarea capacităţii de producţie şi a valorii comerciale în microculturi şi culturi comparative în vederea înregistrării de soiuri noi pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii durabile;
6. Studii privind cerinţele consumatorilor, atitudinea şi preferinţele faţă de noile genotipuri;
7. Studii privind pretabilitatea la procesare a fructelor la soiurile şi selecţiile studiate.
Obiective măsurabile;
 - Efectuarea de noi combinaţii hibride şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi;
- Înfiinţarea de noi câmpuri de selecţie;
- Evaluarea materialului biologic hibrid din câmpurile de ameliorare deja existente;
- Efectuarea de degustări de fructe folosind grupuri ţintă, cu câte 5 -8 consumatori pe fiecare grup;
- Îmbunătăţirea sortimentului de pomi şi arbuşti fructiferi prin înregistrarea şi brevetarea de noi soiuri şi portaltoi;
- Promovarea noilor soiuri şi portaltoi şi extinderea lor în plantaţiile comerciale;
- Lucrări tehnologice în câmpuri experimentale pentru menţinerea potenţialului biologic al speciilor pomicole.

Rezultate scontate:
- Efectuarea de noi combinaţii hibride şi lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi;
- Evaluarea materialului biologic hibrid şi studiul transmiterii în descendenţă a unor caractere şi însuşiri utile programului de ameliorare;- Îmbunătăţirea sortimentului de pomi şi arbuşti fructiferi prin înregistrarea şi brevetarea de noi soiuri şi portaltoi;
- Promovarea noilor soiuri şi portaltoi şi extinderea lor în plantaţiile comerciale.

Mod de aplicare a rezultatelor
- Promovarea noilor creaţii sortimentale prin publicaţii în reviste agricole adresate fermierilor;
- Popularizarea celor mai bune creaţii sortimentale prin organizarea de loturi demonstrative, mese rotunde şi vizite de lucru pentru identificarea de potenţiali beneficiari;
- Editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, broşură/ pliante.
- Postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20