Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Proiect CEEX 20

Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a tematicii proiectului

Pentru a răspunde obiectivelor proiectului se vor organiza experienţe în câmp atât pentru speciile sămânţoase, cât şi pentru speciile sâmburoase şi arbuşti fructiferi.

Unul dintre obiectivele cele mai importante din punctul de vedere al ameliorării genetice pomilcole este acela de a îmbunătăţi calitatea comercială şi indicii valorii nutritive a fructelor pentru consum în stare proaspătă la speciile pomicole sămânţoase, sâmburoase şi de arbuşti fructiferi prin: a) experimentări în câmp privind comportarea agronomică a materialului biologic valoros, b) studii în laborator asupra fertilităţii şi germinării polenului, determinarea compatibilităţii genetice pentru asocierea corectă cu implicaţii asupra calităţii fructelor la genotipurile cultivate în livezi, c) detectarea şi selecţia genotipurilor rezistente şi de calitate, d) evaluarea parametrilor de calitate şi a conţinutului la principalele componente biochimice ale fructelor cu rol determinant în vitalitatea organismului (substanţe minerale, pigmenţi, capacitate antioxidantă) prin metode certificate, e) stabilirea conveerului varietal după standardele pieţei de consum şi caracteristicilor acesteia, f) identificarea de noi gene de calitate şi rezistenţă la factorii de stres biotici şi abiotici şi atragerea acestora în noi combinaţii de încrucişare pentru alăturarea în acelaşi genotip a celor două însuşiri, g) identificarea de hibrizi, selecţii şi elite de perspectivă cu standarde agronomice superioare soiurilor existente în sortimentul actual; h) identificarea şi selecţia genotipurilor cu conţinut ridicat în compuşi cu rol antioxidant – terapeutic şi nutritiv; sporirea calităţii fructelor pentru procesare: coţinut biochimic ridicat şi însuşiri fizice: culoare, seminţe, etc., extinderea sezonului de maturare şi a consumului în stare proaspătă a fructelor de arbuşti şi căpşun. i) omologarea şi multiplicarea produselor nou realizate.

Referitor la înmulţirea speciilor pomicole şi dendrologice se conturează strategii privind: a) obţinerea materialului săditor pomicol prin promovarea unor portaltoi şi soiuri nou omologate sau introduşi recent şi a unor selecţii de perspectivă, b) utilizarea tehnicilor de înmulţire ”in vitro” a speciilor pomicole şi dendrologice, c) înmulţirea şi promovarea sortimentului varietal ornamental pretabil în ”arta topiară”.

Din punct de vedere fitosanitar, soluţiile tehnice privind managementul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor, propuse în acest proiect vizează obţinerea de fructe de calitate, mai sigure pentru consumator şi pentru prevenirea şi reducerea poluării mediului înconjurător, iar strategia pe termen lung în combaterea buruienilor reprezintă tratarea acestora “în respect” faţă de mediu.

Legat de relaţia sol-plantă-atmosferă se menţionează: 1) stabilirea şi recomandarea celor mai adecvate metode de udare în condiţiile date pentru producţia pomicolă, 2) cunoaşterea modului de distribuţie în sol a apei şi îngrăşămintelor aplicate prin diferite metode de udare, inclusiv pe soluri cu sisteme de drenaj, 3) determinarea consumului de apă pentru fiecare metodă de udare în vederea reducerii pierderilor de apă prin irigare şi a conservării mediului ambiant, 4) stabilirea elementelor tehnice ale metodelor de udare folosite în livezile intensive cercetate, 4) efectele aplicării irigării asupra creşterii şi fructificării pomilor şi asupra unor procese fiziologice şi selectarea unor indicatori îmbunătăţiţi ai avertizării udărilor (determinarea vitezei sevei în pomi, potenţialul apei în frunze, metode moderne de determinare a apei în sol, 6) efectele irigării asupra compoziţiei chimice a fructelor şi frunzelor 7) elaborarea unei tehnologii moderne de fertirigaţie.

În concepţia actuală, în livezile intensive, coroanele trebuie să prezinte o structură tânără, alcătuită în principal din ramuri de semischelet, formaţiuni de rod uniform repartizate şi un aparat foliar capabil să intercepteze peste 60 % din lumina incidentă. În acest sens se propune studierea comparativă a trei mari concepte privind captarea energiei solare prin utilizarea diferitelor tipuri de coroană: coroane conice, cilindrice (fus subţire, ax vertical, fus-ax, etc.), cu grosimi reduse (1 - 1,5 m); coroane cu dispunerea înclinată a “panourilor de vegetaţie” (Ypsillon transversal, sistem “V”, vas ameliorat, etc.); coroane care dispun “panourile receptoare” în plan orizontal (Solen, Tesa, cordon tufă, etc.).

Pentru păstrarea fructelor, se urmăreşte: a) concentrarea coacerii fructelor, b) metode de stopare a efectului etilenei asupra coacerii fructelor, c) prelungirea duratei de păstrare prin îmbunătăţirea fermităţii fructelor; d) menţinerea calităţilor organoleptice şi a compoziţiei chimice a fructelor; e) elaborarea unei tehnologii îmbunătăţite de păstrare prin care să se asigure o calitate bună a fructelor ce urmează a fi valorificate pe piaţă în stare proaspătă.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20