Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Proiectul OPTITEHMED

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului:

Obiectivele generale:

1. Promovarea unei agriculturi sustenabile, creşterea calităţi şi siguranţei alimentare, prin creşterea competitivităţii tehnologiilor de obţinere a produselor pomicole, cu impact asupra protejării mediului înconjurător, a calităţii vieţii şi dezvoltării economice durabile;
2. Intensificarea procesului de concentrare şi valorificare superioară a potenţialului ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel prin abordarea multidisciplinară a tematicii proiectului;
3. Creşterea capacităţii echipelor complexe de cercetători participanţi la realizarea proiectului, în scopul lărgirii gradului de cunoştinţe în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf, acumulării de rezultate şi experienţă, pe care să le difuzeze în medii socio-economice cât mai largi, interesate în aplicarea rezultatelor proiectului.

Obiectivele specifice:

1. Optimizarea sistemelor de fertilizare, irigare şi întreţinere a solului, prin reducerea inputurilor şi proceselor care generează emisie de gaze cu efect de sera;
2. Controlul biologic al solului în scopul combaterii integrate a patogenilor, dăunătorilor şi buruienilor;
3. Proiectarea şi realizarea unei instalaţii de cercetare industrială pentru carbonizarea resturilor vegetale din livezi;
4. Evaluarea impactului utilizării cărbunelui negru asupra proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solului şi asupra stării fiziologice, fitosanitare şi a potenţialului productiv al pomilor.
5. Determinarea implicaţiilor economice ale optimizării tehnologiilor de cultură şi utilizării cărbunelui negru în pomicultură.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20