Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Proiectul OPTITEHMED

Prezentarea rezultatelor estimate corespunzătoare activităţilor prevăzute:

O prima categorie de experienţe va utiliza tipuri diverse de fertilizanti precum şi materialul vegetal carbonizat, care se vor combina cu diferite tehnici de pregătire a solului şi metode şi norme de irigare. Ca rezultate se estimează creşterea conţinutului solului in materie organică (humus) şi reducerea pierderilor de nutrienţi prin levigare, îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice ale solului.

Experienţele în domeniul controlului biologic al solului vizează, îmbunătăţirea compoziţiei covorului vegetal ierbaceu concomitent cu reducerea rezervei de buruieni, creşterea activităţii comunităţii microbiene din rizosferă, îmbunătăţirea structurii solului şi reducerea ponderii agenţilor patogeni.

Un alt grup de experienţe va urmări estimarea cantităţii şi calităţii 'biomasei secundare' vegetale şi lemnoase care rezultă în ecosistemele pomicole şi determinarea randamentului transformării acesteia în cărbune negru şi proiectarea unei staţii pilot de carbonizare a resturilor vegetale. Se vor stabili indicatorii de performanţă ai procesului, care vor fi utilizaţi la ajustarea şi controlul parametrilor funcţionali ai instalaţiei pentru obţinerea cărbunelui negru de calitate. În ceea ce priveşte impactul utilizării cărbunelui negru în plantaţiile pomicole asupra proprietăţilor fizice şi chimice ale solului se aşteaptă creşterea permeabilităţii solului pentru aer şi apă, creşterea capacităţii de înmagazinare a apei, creşterea capacităţii de adsorbţie a elementelor nutritive, eliberarea lor treptată în soluţia solului, reducerea pierderilor prin levigare şi stabilirea celor mai bune variante de fertilizare (doze de optim experimental, momente optime, etc). De asemenea, prin aplicarea cărbunelui negru se potenţează rolul solului – considerat ca o „staţie biologică de epurare”, în ceea ce priveşte biodegradarea reziduurilor de pesticide.

Determinarea efectului aplicării variantelor experimentale asupra stării fiziologice, fitosanitare şi a potenţialului productiv al pomilor se bazează pe capacitatea plantelor de a reacţiona la modificările mediului şi agrofondului, asemănător unei 'cutii negre'. Se vor determina direct şi indirect eficienta procesului de fotosinteză, dinamica creşterii şi rodirii, conţinutul frunzelor în minerale, azot total, asimilate primare. Din setul de indicatorii sintetici nu vor lipsi, nivelul producţiei şi calitatea acesteia.

Rezultatele tehnice şi ştiinţifice care vor fi obţinute, vor permite analiza comparativă a secvenţelor tehnologice actuale şi alternative, care se va finaliza prin elaborarea unei tehnologii optimizate integrate economic şi ecologic, orientată către limitarea emisiei de GES prin reducerea inputurilor în procesul de producţie din pomicultură. Aceasta va fi însoţită de diseminare prin metode diverse (detaliate la diseminarea rezultatelor), pentru a putea fi puse la dispoziţia producătorilor autohtoni de fructe pentru creşterea competitivităţii tehnico-economice a acestora.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20