Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PROIECT VIRPOM

Indicatori de rezultat  realizați în cadrul proiectului

Etapa 1 (01.10.2008 – 10.01.2009)  Elaborarea metodologiei de lucru și completarea bazei materiale necesară derularii activităților.
Rezultate:
           ►  Baza de date suport – Stabilirea tehnicilor de lucru.
           ► Refacearea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare – completarea colecţiei de indicatori biologici lemnoşi, reabilitarea spaţiului de menținere (foto 1) şi conservarea plantelor indicator in vitro (foto 2).

Etapa 2: (10.01.2009-15.12.2009)Experimentarea metodelor de transmitere a virozelor  si phytoplasmelor la plantele pomicole.
Rezultate:
► Studiu de interes naţional:
Cercetări privind incidenţa virusurilor la  unele specii pomicole. Identificarea agentului patogen sau a complexului viral
Diseminare: lucrără ştiinţifice:
1. Călinescu Mirela, Cosmulescu Sina, Plopa Catiţa, 2009, In vitro regeneration capacity of apricot varieties – Analele Universităţii din Craiova, Editura Universitaria, ISSN 1453-1275. http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/horticultura
2. Fira Alexandru, Clapa Doina, Plopa Catiţa, 2009,  In vitro multiplication of blackberry cultivar Thornless Evergreen, Buletin USAMV, nr 66 (1)/2009, Horticulture, Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843 – 5394, pp 44-51. http://www.cabi.org/AbstractDatabases.asp?SubiectArea=&Subiect=&Section=sc&letter=B&PID=125

     Etapa 3: (15.12.2009 -10.12.2010) - Stabilirea efectelor interacțiunii plantă-patogen (simptomatologie : transformări morfologice,  biochimice şi fiziologice).
Rezultate:
►Studii referitoare la:
Monitorizarea bolilor virale în cadrul reţelei formate, incidenţa bolilor virale la speciile pomicole.
Studiu privind gradul de virulenţă al unor virusuri faţă de diferite soiuri.
Studiu privind influenţa bolilor virale asupra plantelor infectate din punct de vedere morfologic, biochimic şi fiziologic
► Diseminare: lucrări ştiinţifice:
1. Plopa Catiţa, Milusheva Snejana, Butac Madalina, Preda Silvia, Isac Valentina,   2010,  Obtaining virus free planting material of plum cultivars by in vitro method, Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania, Vol. XXVI, ISSN 1584-2231, editura INVEL-MULTIMEDIA  SRL.  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5366
2. Plopa Catiţa,  Budan Sergiu, 2010, Study regarding the natural virus infections in  sweet cherry genebank. Analele Universitatii din Craiova, volumul XV (XLXI), ISSN 1435-1275,   http://journals,indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4457
3. Alexandru FIRA, Doina CLAPA, Catita PLOPA,  2010,  In Vitro Rooting and Ex-Vitro Acclimation in Apple (Malus domestica). Vol 67, No 1, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN 1842. http://www.cabi.org/AbstractDatabases.asp?SubiectArea=&Subiect=&Section=sc&letter=B&PID=125
4. Alexandru FIRA, Doina CLAPA, Catita PLOPA, 2010, New Aspects Regarding the Micropropagation of Blackberry Cultivar ‘Thornless evergreen’. Vol 67, No 1, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN 1842-4309, http://www.cabi.org/AbstractDatabases.asp?SubiectArea=&Subiect=&Section=sc&letter=B&PID=125.
5. Mitrea Rodi, Cosmulescu Sina, Poenaru Silvia, 2010,  Serological detection of Plum pox virus and Prune dwarf virus at severeal plum cultivars from S.D. Banu Maracine. Analele Universitatii din Craiova, volumul XV (XLXI), ISSN 1435-1275,   http://journals,indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4457

Etapa 4: (11.12.2010 -30.11.2011) Investigarea prin metode serologice si moleculare a materialului biologic rezultat in urma devirozarii in vitro si termoterapie in functie de  virus si specie/soi, şi elaborarea programelor de eradicare.
Rezultate:
      ►Tehnologii.

 1. Procedeu pentru obţinerea  materialului săditor liber de virusul  PNRSV prin culturi in vitro la soiul de vişin Schattenmorelle (brevetare);
 2. Procedeu de multiplicare şi  înrădăcinare in vitrola Prunus domestica (brevetare).

►Studii:
Stabilirea parametrilor optimi în vederea obținerii materialului virus free prin culturi in vitro și termotereapie.
Stabilirea verigilor de prevenire a infectiilor si mentinerea libera de boli virotice  a speciilor pomicole studiate.
►Diseminare:
Cărți tehnice:
1.  Detectia, epidemiologia si prevenirea bolilor virotice la speciile pomicole – Coordonator : Catiţa Plopa, Colaboratori: Marioara Trandafirescu, Doina Clapa, Mihaela Sumedrea, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, ISBN 978 606 560 236 6.
2. Atlas de virusologie pomicolă – autori : Catiţa Plopa, Marioara Trandafirescu, Sina Niculina Cosmulescu, Doina Clapa, Editura INVEL MULTIMEDIA, 2011, ISBN 978-973-1886-59-6.
    ● Lucrări științifice:
1. Trandafirescu Marioara, Plopa Catiţa, Trandafirescu Iulian, 2011,  Simptomatological diagnostic and biochemical changes of the trees attacked by Apricot Chlorotic Leafroll Phytoplasma  Bulletin of Insectology 64 (Supplement) (ISI), Sxx-Sxx ISSN 1721-8861.
2. Plopa Catiţa, Nicola Claudia, Cosmulescu Sina, 2011, Biochemical changes following the influence of PDVvirus in some varieties of plum and  of ACLSVvirus in some varieties of apple.  Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania, Vol. XXVII, ISSN 1584-2231, (BDI) http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5366  
3. Clapa Doina, Al. Fira, Catita Plopa, A. Vescan, 2011,  The Micropropagation of some Thornless Blackberry Cultivars. Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania, Vol. XXVII, (BDI),  ISSN 1584-2231, http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5366   
4. Clapa Doina, Fira Al., Zagrai I., Zagrai Luminiţa., Plopa Catiţa, Zolt J., Vescan A., 2011,  The micropropagation and in vitro maintenance of some plum cultivars. Second Balkan Symposium on Fruit Growing , September 5-7, 2011, Pitesti, Romania Acta Horticulturae, 981 (BDI),  ISBN 978906605881; ISSN 0567-7572, http://www.actahort.org/book/981_69htm

5. Plopa Catiţa, Preda Silvia,  2011,  Elimination of Apple Mosaic Virus infected of some apple cultivars by tissue culture. Sekond Balkan Symposium on Fruit Growing , September 5-7, 2011, Pitesti, Romania, Acta Horticulturae, 981, (BDI),  ISBN 978906605881; ISSN 0567-7572, http://www.actahort.org/book/981_69htm
 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20