Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

SERVICII ŞTIINŢIFICO-TEHNICE OFERITE

Structura laboratoarului s-a diversificat şi a fost reorganizată astfel încât acoperă atât activităţi de cercetare cît şi de formare în domeniul tehnicilor de păstrare a fructelor şi a materialului săditor pomicol.
1. Servicii de cercetare ştiinţifică şi  documentară, tehnologii şi soluţii tehnice în domeniul păstrării fructelor şi a materialului săditor pomicol pentru:

 • determinarea factorilor de risc cu acţiune pre şi post-recoltă pentru produsele pomicole, care pot influenţa calitatea şi durata de păstrare a fructelor în vederea planificării managementului de risc pre-recoltă şi post-recoltă;
 • obţinerea datelor experimentale pentru determinarea momentului şi a modalităţii de intervenţie în tehnologia de cultură a principalelor specii pomicole, pentru obţinerea de fructe cu însuşiri calitative corespunzătoare competitive;
 • elaborarea tehnologiilor de laborator pentru păstrarea produselor pomicole cu diferite grade de perisabilitate;
 • posibilitatea determinării reziduurilor de pesticide din produsele pomicole proaspete;
 • experimentarea modalităţilor de păstrare în atmosferă controlată a produselor pomicole şi ambalare în atmosferă modificată;
 • determinarea unui maxim al duratei de păstrare pentru principalele specii pomicole, cu menţinerea însuşirilor calitative, utilizând principiile biochimice: hemibioza, fizio-anabioza şi chimiobioza;

2. Diseminarea informaţiilor la manifestării ştiintifice şi prin reviste de specialitate

 • sporirea vizibilităţii (diseminării) rezultatelor cercetărilor şi a producţiei ştiinţifice în domeniul pomiculturii;
 • promovarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti;

3. Alte servicii:

 • păstrare a fructelor şi a materialului săditor pomicol;
 • expertiză ştiinţifică şi tehnică în domeniu;
 • informare tehnologică a agenţilor economici care se doresc competitivi pe piaţa producerii şi valorificării materialului săditor certificat;
identificarea cauzelor deprecierii fructelor şi a materialului săditor pomicol în perioada păstrării la cerea cultivatorilor în câmpurile de producţie.
 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20