Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PLAN SECTORIAL 2015-2018
PROIECT ADER 312

Obiectiv general: Conservarea si gestionarea biodiversitatii pomicole
Obiective specifice:
          - Explorarea, identificarea şi colectarea din flora spontană a noi biotipuri autohtone şi evaluarea lor;
          - Asigurarea unor măsuri specifice de conservare pentru speciile sălbatice înrudite cu cele din cultură sau pentru plantele sălbatice care se pot utiliza în scopuri alimentare sau medicinale (ex. afinul, alunul, nucul, cornul, socul negru, cătina);
          - Menţinerea, conservarea şi utilizarea biodiversităţii existente în colecţiile ,,ex situ”;
          - Evaluarea interesul consumatorilor de fructe fata de soiurile traditionale şi realizarea unui nucleu de soiuri tradiţionale valoroase (în special la măr, prun şi păr) ;
          - Inventarierea şi actualizarea bazei de date referenţiare privind resursele pomologice naţionale.
          - Reorganizarea colecţiilor periclitate ex situ la unele specii de pomi şi arbuşti fructiferi;
          - Imbunatatirea educatiei si promovarea constientizarii publice cu privire la importanta conservarii tuturor resurselor genetice cu importanta in pomicultura.
Obiective măsurabile;
          - Evaluarea însuşirilor fenologice şi genotipice la soiurile autohtone existe în colecţiile ex situ sau recent introduse;
          - Extinderea şi refacerea genofondului pomicol naţional;
          - Completarea băncii de date naţionale şi europene prin introducerea accesiilor autohtone evaluate.
          - Lucrări tehnologice pentru menţinerea potenţialului biologic al pomilor şi arbuştilor fructiferi.
Rezultate scontate:
- Conservarea ex situ a speciilor sălbatice înrudite cu cele din cultură;
- Completarea permanentă a fondului de germoplasmă cu forme autohtone vechi, tradiţionale şi noi, dar şi cu soiuri străine introduse;
- Concentrarea şi refacerea fondului de germoplasmă la unele specii de pomi şi arbuşti fructiferi;
- Menţinerea patrimoniului de resurse genetice actual din pomicultură (cca. 5.700 accesiuni de pom şi arbuşti fructiferi, amplasate pe aproximativ 20 ha);
- Metodologii de inventariere, monitorizare şi evaluare a resurselor genetice pomicole pentru identificarea de genitori potenţiali privind principalele caractere şi însuşiri necesare programelor de ameliorare;
- Realizarea unei bănci de date utile atât cercetătorilor din ţară, cât şi din străinătate, în vederea efectării de schimb de material biologic şi bibliografic.
Mod de aplicare a rezultatelor
- Elaborarea de liste cu genitori potenţiali utili programelor de ameliorare;
- Vizite de lucru în colecţiile pomologice;
- Prezentarea de lucrări şi comunicări ştiinţifice;
- Realizarea unei bănci de date utile atât cercetătorilor din ţară, cât şi din străinătate în vederea efectuării de schimburi de material biologic;
- Editarea unui catalog privind situaţia actuală a resurseleor genetice pomicole din România;

- Postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute.
 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20