Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Plan sectorial 2015-2018
PROIECT ADER 3.3.1

O măsură importantă menită să consolideze producția de material săditor  este crearea unei infrastructuri adecvate în pepinieristica pomicolă. Spre deosebire de plantele anuale unde sămânța sau răsadul influențează un singur   an cantitatea și calitatea recoltei, în pomicultură  plantațiile mamă,  reprezintă un mijloc de producție cu folosință îndelungată 20-30 ani. În concluzie producerea de materialului biologic de înmulțire, poate fi comparată cu o industrie producătoare de mijloace de producție. De aici derivă importanța calității materialului de înmulțire și plantare  de care depinde apoi  eficiența și durata livezilor de pomi.
Tematica proiectului urmărește consolidarea sectorului de producere a materialului de înmulțire pomicol prin perfecționarea metodelor de menținere a autenticității și sănătății.
Calitatea materialului  de înmulțire pomicol trebuie asigurată prin intermediul unor măsuri  referitoare la înmulțirea, reînoirea și multiplicarea acestuia. Pentru asigurarea sănătății este important să se stabilească și să se respecte reguli privind absența organismelor dăunătoare, eșantionarea și testarea, obținerea de plante libere de virus în funcție de genul și specia vizată.
          Pentru a asigura o identificare corectă a materialului biologic de interes este necesar ca plantele să fie autentice conform descrierii speciei din care fac parte. Această verificare trebuie făcută periodic. Autenticitatea ar trebuie stabilită pe baza unei descrieri care să garanteze că soiul este distinct, uniform și stabil, stabilitate ce se impune a fi verificată după aplicarea unor metode de înmulțire care ar putea aduce modificări materialului inițial, în cazul de față înmulțirea/obținerea de plante virus free prin metode biotehnologice- cultura in vitro.
            Având în vedere biologia și caracteristicile diferitelor genuri și specii, pentru obținerea unor plante care să fie conforme cu cerințele legislative în vigoare,  metodele utilizate  nu au aplicare universală ceea ce impune optimizarea  în funcție de gentotip.
Partenerii din consorțiu vin să sprijine pe baza fundamentarii stiintifice si  a progresului tehnic strategii de dezvoltare care vizează: elaborarea şi promovarea unor secvenţe tehnologice moderne în menținerea materialului de înmulțire; perfecționarea și eficientizarea producerii materialului pomicol, de înalta valoare biologica, liber de viroze, patogeni și dăunători de carantină.
ADER 3.3.1., este un proiect de colaborare multidisciplinar care reunește competențe de biotehnologii-micropropagare, macropropagare, virologie și protecția plantelor, chimie, fiziologie, tehnologii pomicole, etc, menit să răspundă prin obținerea de rezultate performante.
Scopul pe termen lung al proiectului îl reprezintă aplicarea unor măsuri corelate științific și practic cu eficiență în dezvoltarea unei pomiculturi durabile și competitive care să ducă la înregistrarea de performanțe în spațiul rural românesc.
Proiectul are relevanță și poate fi încadrat și către priorități tematice  care acopera următoarele ținte:
- trasabilitatea produselor obținute în cazul de față a materialului de înmulțire pomicol;
- dimensionarea producției de material săditor în funcție de cerințe  într-o țară cu vocație pentru pomicultură;
-producerea de material săditor pomicol, prin metode moderne și obținerea de produse certificate.  
Propunerea de proiect se finalizează cu obținerea unor rezultate științifice şi tehnologice de vârf, cu impact la nivelul agentilor economici, ceea ce va duce la creșterea competitivătății pomiculturii românești sub aspectul calității și al minimalizării costurilor.
          Pentru atingerea rezultatelor propuse lucrările ce se vor derula în cadrul proiectului vor viza:
-testarea virală a materialului nou și retestarea virală a materialului menținut  în plantațiile mamă existente; măsuri sanitare pentru menținerea sănătoasă a materialului biologic existent.
-introducerea în procesul de devirozare a materialului biologic infectat.
-evaluarea autenticității și stabilității genetice plantelor obținute prin metode biotehnologice și a materialului biologic menținut.

-introducerea  în  plantațiile mamă existe a noilor plante  mamă obținute din categoriile Prebază, Bază și Certificat.
 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20