Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Titlul Proiectului

            Schimb de germoplasmă  şi cunoştinţe privind cultura comercială  şi crearea soiurilor noi de cireş

            Acronimul

            Genres

            Rezumatul Proiectului

            România şi China au dezvoltat cultura cireşului în spaţii geografice, economice şi culturale diferite, în lipsa oricăror contacte directe între amelioratori, tehnologi şi cultivatori.
            În prezent, în China de desfăşoară un ambiţios program de dezvoltare a culturii cireşului, astfel încât, într-un viitor apropiat, această ţară va deveni, aşa cum de altfel este de aşteptat din partea unui stat cu asemenea forţă politico-economică şi preocupare pentru progres, primul producător mondial de cireşe. Facem precizarea că deşi numai o parte a teritoriului este favorabilă culturii speciilor pomicole de climat temperat (restul fiind ocupat de munţi, deşert, zone aride sau cu climat subtropical), China, conform datelor FAO, a devenit primul producător mondial la speciile măr ( 36% din producţia mondială), păr ( 56% ) , prun ( 45% ), piersic ( 44% ), nuc ( 28% ) şi principal producător la gutui ( 9% ), cais ( 3% ) s.a.
            În aceste condiţii, ca un beneficiu al actualei etape, considerăm că un proiect bilateral de colaborare este de stringent interes reciproc şi mutual benefic.
            Partea română, are ca principal obiectiv identificarea, evaluarea şi obţinerea de specii şi soiuri de provenienţă asiatică utile programului autohton de ameliorare genetică, de testare în condiţiile agroecologice locale a agroproductivităţii şi valorii de piaţă a soiurilor colectate, precum şi de familiarizare cu tehnologiile de cultură comercială a cireşului din China.
            În acest context, preconizăm un cumul de avantaje reciproce care se pot materializa prin:
            - îmbogăţirea fondului de germoplasmă pomicolă cu noi specii şi soiuri cu zestre genetică inedită ;
            - deschiderea unor noi perspective şi elaborarea unor noi metodologii de lucru în domeniul ameliorării genetice a cireşului prin abordarea unor noi scheme de hibridare incluzând materialul genetic schimbat între cele două părţi;
            - o eventuală includere în conveerul varietal specific autohton a unor noi soiuri originare din alte zone geografice;
            - realizarea unui spor de cunoaştere ştiinţifică şi tehnologică privind cultura cireşului.
            Interesul comun existent al ţărilor partenere pentru proiectul propus şi justificarea necesitãţii de colaborare rezidă din faptul că dezvoltarea culturii cireşului, ca o componentă a economiei pomicole,  este obiectiv comun celor doua ţări.
            Provincia Shanxi este o unitate administrativ-teritorială a Chinei unde este planificată o importantă creştere a suprafeţei cultivate cu cireş. Institutul de Pomicultură Taigu este lider zonal unde se desfăşoară activitatea de cercetare şi extensie pentru cireş.
            Institutul de Pomicultură Taigu, obiectiv tehnico-ştiinţific de reală valoare la nivel mondial, acordă o deosebită atenţie schimbului de vizite şi cooperării cu universităţi şi institute din străinătate şi are deja stabilite relaţii cu ţări ca Italia, Armenia, Japonia, Franţa, Noua Zeelandă, SUA sau România,  fiind gata să primească specialişti şi prieteni să viziteze China.
            Într-o prima fază, beneficiare ale  programului de cooperare vor fi unităţile de cercetare care desfăşoară lucrări de ameliorare genetică, creare şi testare de noi soiuri, iar în perspectivă, acestea vor fi preluate în producţia comercială a cireşului.

            Obiectivele generale şi rezultatele estimate a fi obţinute

            Pe plan mondial există o intensă şi continuă preocupare de ameliorare genetică a soiurilor de cireş ca principală modalitate de îmbunătăţire a performanţelor agroproductive, a calităţii recoltei, sporirea valorii comerciale a fructelor şi singură posibilitate de sporire a rezistenţei la boli, cu implicaţii în diminuarea costurilor de producţie şi a nivelului de poluare a agroecosistemului.
            Aceste deziderate sunt proprii oricărui program de ameliorare a cireşului pe plan mondial.
            Reuşita oricărui program de ameliorare în domeniu este condiţionată de bogăţia fondului genetic disponibil, metodologia de lucru utilizată  şi resursele financiare alocate.
            Interesul este justificat de cererea mare de fructe pe piaţa internă şi internaţională, care continuă să se situeze peste nivelul ofertei în special pentru soiurile timpurii şi târzii de cireş, ceea ce face ca preţurile de vânzare să fie foarte atractive .
            În cadrul proiectului se va proceda la evaluarea reciprocă a fondului de germoplasmă existent în cele două ţări, la compararea datelor, la identificarea genotipurilor de interes pentru fiecare partener şi schimbul de material biologic (ramuri altoi din 10-15 genotipuri) în functie de diferitele stadii vegetative.
            Se va face o informare reciprocă privind stadiul actual al culturii comerciale a cireşului din fiecare ţară şi perspectivele de dezvoltare.
            Schimbul de vizite se va face, de regulă, în perioada maturării fructelor, moment în care se pot colecta, într-o perioadă scurtă de timp, date care să confere un volum maxim de informaţii asupra genotipurilor evaluate.
            Se intenţionează să fie promovat schimbul de specialişti, cunoştinţe şi material biologic (dintr-un bazin genetic încă neexplorat), care să conducă la îmbunătăţirea sortimentului varietal cu soiuri ce înglobează caracteristici precum rezistenţă la boli, precocitate de rodire, autofertilitate, vigoare mică a pomilor, productivitate şi calitate superioară a fructelor. Noile specii şi soiuri asiatice vor îmbogăţi fondul de germoplasmă al celor două părţi şi vor fi utilizate în programele de ameliorare deschizând noi oportunităţi de recombinare genetică.
            Opiniem că, proiectul este relevant pentru sectorul de cercetare şi producţie pomicolă, se încadrează în politica şi planul naţional de cercetare în domeniu, este viabil, are şanse de succes şi prezintă puţine riscuri de nerealizare.

            Instituţia coordonatoare

            Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, România

            Componenţa Consorţiului

            Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, România
            Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Iaşi, România
            Institutul de Pomicultură Taigu, Shanxi, China

            Autoritatea Contractantă

            Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică, Bucureşti

            Durata proiectului

            2009-2010 (cu posibile extensii dacă acordul de colaborare pe perioada 2009-2014 va fi aprobat)

            Activităţile şi responsabilităţile aferente fiecărui participant

            Fiecare partener şi echipă de cercetare, în relaţii egale de reciprocitate, va desfăşura anual activităţi ce vor concura la :
            - dezvoltarea mutuală a programelor interne de ameliorare şi de testare a soiurilor de cireş;
            - schimbul de material biologic care să poată fi utilizat în programele de ameliorare şi testare a soiurilor de cireş (polen, sâmburi, ramuri altoi) - 10-15 soiuri;
            - schimbul de specialişti direct implicaţi în proiecte de cercetare în domeniul ameliorării genetice a cireşului (vizite anuale în condiţii de deplină reciprocitate a câte 2-4 specialişti), stagii de instruire sau pentru derularea de activităţi comune de cercetare la Piteşti şi Taigu;
            - schimbul de informaţii utile folosite sau derivate din derularea proiectului de colaborare.
            Fiecare an calendaristic va constitui o etapă de lucru şi se va finaliza cu un raport de activitate.

            Bugetul proiectului

            Pentru perioada 2009-2010 bugetul este de 36140 lei, buget de stat

            Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate în cadrul proiectului

            În cursul anului 2009, în perioada 13-17 iulie, România a fost vizitată, de o echipă de 6 specialişti din China, condusă de prof dr. Jianbao TIAN, directorul Institutului de Pomicultură, Shanxi, care s-au deplasat la Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură, Iaşi (13-15. 07) şi la Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti( 16-17. 07).  Cu această ocazie au fost prezentate cele două unităţi de cercetare (istoric, tematică abordată, proiecte de cercetare în curs de derulare, echipe de lucru, dotare) şi au fost vizitate câmpurile experimentale de selecţie primară, microculturile comparative, câmpul de conservare „in vivo” şi evaluare a genofondului, culturile comerciale şi alte dotări anexe (depozite de fructe, spaţii pepinieristice, complex de virologie şi multiplicare meristematică). S-a făcut un util schimb de opinii privind tematica proiectului.
            Pe data de 17 iulie, o delegaţie din România, formată din 4 persoane, condusă de dr. ing. Sergiu BUDAN, şef Laborator Genetică-Ameliorare la Institutul de Cercetere–Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, a făcut deplasarea in China, pentru o perioadă de 14 zile, reunindu-se cu o parte din delegaţii chinezi, la Beijing. Pe teritoriul ţării gazdă, s-a participat la Conferinţa anuală a cercetătorilor implicaţi în studiul culturii cireşului din China ce s-a desfăşurat la Dalian, Provincia Liaoning (17-19. 07). Cu acest prilej s-a vizitat Institutul de Pomicultură, subordonat Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din provincia Liaoning. Pe parcursul şederii în ţara gazdă s-au vizitat de asemenea, institutele de acelaşi profil din Shanxi (20-24. 07) şi Beijing (25-30. 07), subordonate academiilor  provinciale locale.
            La Conferinţa de la Dalian unde, delegatul dr. ing. Sergiu Budan a susţinut o prezentare de cca. 3 ore, privind realizările din domeniul ameliorării genetice a cireşului din România şi aspecte generale ale culturii acestei specii pe plan mondial, au fost stabilite contacte utile şi cu alţi cercetători şi directori de institute, toţi exprimându-şi interesul într-o strânsă cooperare cu România în domeniul culturii cireşului.
            Întâlniri cu cercetători şi cadre didactice au avut loc cu ocazia unor seminarii pe aceeaşi temă la toate institutele vizitate, pe parcursul a 3-4 ore şi cu participări de peste 50 de persoane în fiecare locaţie.
            La Institutul de Pomicultură din Shanxi, ca urmare a identificării unor interese comune în domeniul cercetării pomicole, s-a discutat posibilitatea stabilirii unor relaţii de cooperare cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti pe o perioadă mai lungă de timp (2009-2014).
            Acordul de colaborarea reciprocă ar urma să ofere un mediu favorabil, schimbului în contrapartidă de informaţii ştiinţifice, tehnologice şi de material biologic, în concordanţă cu legislaţia fiecărei ţări.

            Totodată, acesta poate să :

            - întărească  cooperarea ştiinţifică în domeniul ameliorării genetice, tehnologiilor de cultură şi a bio-tehnologiilor din pomicultură;
            - să faciliteze vizite profesionale, la diferite nivele, schimburi de cercetători şi stagiari, cu suportarea reciprocă a cheltuielilor de masă şi cazare;
            - să constituie un cadru organizatoric de participare în consorţiu la programe de cercetare cu finanţare internaţională (ONU, UE, alte organizaţii).
            Pentru acest motiv a fost redactată, în limba engleză şi chineză, o propunere de acord care, a fost deja semnată şi ştampilată de partea chineză, Pentru ca acordul, dacă se acceptă în forma întocmită, să poată fi pus în operă este necesar şi oportun avizul cât mai grabnic al ANCS (sau al eşalonului competent, dacă nu a fost deja acordat).
            Documentul, în cele două limbi şi în câte două exemplare, a fost predat conducerii Institutului de la Piteşti.

            Date de contact ale directorului de proiect
           
Dr. ing. Sergiu Budan
            Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti
            e-mail: sergiu_budan@yahoo.com
Tel: 0745 049120

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20